Ел. поща: office@onkologiabg.com

ул. Дамян Груев 6, София Вижте на картата

ул. Блага вест 3, София Вижте на картата

бул. Президент Линкълн 128 , София Вижте на картата

бул. Васил Априлов 20, Пловдив МБАЛ "Централ Хоспитал"

Онкологични клиники Доцент д-р Валентина Цекова

са частни здравни заведения, които работят с договор с НЗОК. Лечението и медикаментите в тях са безплатни, включени са в здравноосигурителния пакет на НЗОК, както е във всички останали здравни заведения, които провеждат лечение на онкологични заболявания.

Екипът

Болницата

Професор д-р Константа Тимчева

Старая се да съм полезна на колегите и на пациентите си с моя опит и знания. Преподавам и обучавам с удоволствие.
Работата ми в Клиника по Медицинска онкология в болница „Надежда“ е едно от най-приятните събития в моя живот. Тук и лекари, и пациенти са щастливи – поредното доказателство, че това е правилният път.
Работи в: МБАЛ Надежда

Болницата

Д-р Красимир Койнов

Началник отделение по Медицинска онкология „Доц. Д-р Валентина Цекова“ към МБАЛ Сердика

Д-р Койнов е един от водещите специалисти по медицинска онкология в България. Дълги години е работил в УМБАЛ Царица Йоанна (ИСУЛ), в отделението ръководено от самата доц. д-р Валентина Цекова. Ръководител на над 20 клинични проучвания в областта на онкологията, любим лектор на аудиторията на многобройни престижни научни форуми, консултант на водещите здравни заведения в столицата в областта на медицинската онкология.
Работи в: МБАЛ Сердика

Болницата

Д-р Спартак Вълев

Роден съм в София през 1979 г. Завърших Медицински университет – София през Ноември 2004 г. За 1 година работих в генетична лаборатория към Националния център по хематология и трансфузиология. Фундаменталните и практическите знанията, които придобих за този период, са ми изключително полезни и досега в Медицинската онкология. През м.01.2006 г. започнах работа в Клиника по химиотерапия към СБАЛО-ЕАД. Хората познават тази болница по-добре, като „Ракова болница“ в Дървеница. Там завърших и специализацията си в края на 2013 г.
Работи в: МБАЛ Надежда

Болницата

Д-р Ралица Джупанова

Д-р Ралица Джупанова придобива специалност “Медицинска биология” през 2010 год. и е била преподавател в Катедра Биология към Медицинския факултет на Медицински университет – София. Освен това е специализирала в Института по анатомия на Университета в Кьолн – Германия. От теорията, през 2013 год., тя решава да премине към практиката и започва специализация по Медицинска онкология. Д-р Джупанова преминава успешно курсове по абдоминална ехография и имунологични методи в микробиологията.
Работи в: МБАЛ Сердика

Болницата

Д-р Георги Жбантов

Работи в: МБАЛ Сердика

Болницата

Д-р Теодора Караниколова

Д-р Теодора Караниколова е специализант по Медицинска Онкология с интереси в областта на рака на гърдата, белия дроб, гастроинтестиналните и редки тумори. Завършва медицина през 2010г . в Медицински Университет София, а част от своята специализация провежда в клиниката по Медицинска Онкология във виенската университетска болница. Подготвя научен труд върху РМЖ, има 2 публикации в списание „Studia Oncologica“ и е член на Българската Асоциация по Медицинска Онкология (БАМО), Клуб Млад Онколог, Европейското дружество по Медицинска Онкология (ESMO), клуб на лауреатите “Теодора Захариева , както и на Българското Онкологично Дружество.
Работи в: МБАЛ Надежда

Болницата

Д-р Марчела Колева

Д-р Колева винаги е принадлежала към екипа на тази клиника. Заедно с д-р Койнов и д-р Маринов, под ръководството на самата доц. д-р Валентина Цекова, тя работи в областта на онкологията достатъчно години, за да се превърне в един от признатите лекари специалисти у нас—не само от пациентите, но и от колегите. Добрите професионалисти са добри във всичко и като своите колеги, д-р Колева е прекрасен изследовател, лектор и преди всичко хуманен лекар, на който пациентите и техните семейства се доверяват.
Работи в: МБАЛ Сердика

Болницата

Д-р Росица Кръстева

Д-р Росица Кръстева е един от водещите специалисти по медицинска онкология в България. Завършва Медицина през 1994г. в София. Следват редица специализации за повишаване на професионалната квалификация в България и в чужбина. Сред тях са специализирани квалификационни курсове в Университетски Болници в Италия, Гърция, Германия и Швейцария.
Работи в: МБАЛ Сердика

Болницата

Д-р Филип Маринов

Роден на 19.01.1968 в гр. София. Завършил Медицински Университет – гр. София през 1995г. Работил в клиника по медицинска онкология към УМБАЛ „Царица Йоанна”- ИСУЛ от 15.Март. 1996 до 10. Януари 2012г. Специалист по вътрешни болести от 2005г. Участвал в над 30 международни клинични проучвания под ръководството на Доц. Д-р Валентина Цекова в 4 от които е съавтор.
Работи в: МБАЛ Сердика

Болницата

Д-р Надежда Митева

Родена съм през 1977 г. в град Велико Търново. Средното си образование завърших в ПМГ“ Васил Друмев“, след което продължих висшето си образование в МУ-София, специалност медицина. От 2002 година в продължение на 5 години работих в МБАЛСМ“ Пирогов“ в Кл-ка по Спешни Вътрешни Болести като интернист, където придобих и първата си специалност . От 2007г работата и интересите ми са свързани с Медицинската онкология, като от 2013 г. съм дипломиран специалист. Защо се налага да съм в час с новостите в професията ни?
Работи в: МБАЛ Надежда

Болницата

Д-р Христо Спасов

Д-р Христо Спасов е роден в гр. Пловдив, където завършва с отличие елитната Английска гимназия в града, с втори език немски. През 2013 год. завършва медицина в МУ София и придобива образователсна степен магистър – лекар. По време на следването си, д-р Спасов обменя опит в клиники в Полша и Италия и се вдъхновява да работи модерна медицина в България.
Работи в: МБАЛ Надежда

Болницата

Д-р Маргарита Таушанова

Родена съм на 14 септември 1964г. в китно градче на 30 км от морето- Карнобат. Това е ден на голям християнски празник- Кръстовден, когато ’’денят се кръстосва с вечерта” и настъпва равноденствието. Може би и това е знак на моя живот. Завършила съм образованието си в родния си град, а медицина – в Медицинска академия гр. София през 1998г.
Работи в: МБАЛ Надежда

Болницата

Стефка Чинчева – психолог

Стефка Чинчева – психолог, Магистърска степен по Клинична психология-Психоаналитична перспектива-НБУ; практикува психологическо консултиране и индивидуална, аналитично ориентирана психотерапия; работи с деца и възрастни с емоционални и поведенчески затруднения.
В екипа на клиниките от м.Октомври 2012 год—отдавна чакан от нас, нашите пациенти и техните близки момент!

За контакти: тел.: 0898433800, stefka.chincheva@gmail.com

Болницата