Ел. поща: office@onkologiabg.com

ул. Дамян Груев 6, София Вижте на картата

ул. Блага вест 3, София Вижте на картата

бул. Президент Линкълн 128 , София Вижте на картата

бул. Васил Априлов 20, Пловдив МБАЛ "Централ Хоспитал"

мар 29

Химиотерапия

Какво представлява химиотерапията?

Химиотерапията представлява използване на противоракови медикаменти за лечение на ракови заболявания. Тя действа по два начина: спира растежа на тумора и предотвратява разпространението на туморни клетки в останалите части на тялото (метастазиране). Химиотерапията може да се назначи след операция (тогава се нарича адювнтна химиотерапия ) ли преди операция (позната като неоадювантна химиотерапия). В първия случай тя има за цел да намали риска от по нататъшна прогресия (рецидив или метсастазиране) на тумора, а във втория има за цел да намали разнера на тумора, което прави последващата операция по ефективна.

Как се прилага химиотерапия?