Ел. поща: office@onkologiabg.com

ул. Дамян Груев 6, София Вижте на картата

ул. Блага вест 3, София Вижте на картата

бул. Президент Линкълн 128 , София Вижте на картата

бул. Васил Априлов 20, Пловдив МБАЛ "Централ Хоспитал"

Рак на белите дробове

Лечение и медикаменти

Различните варианти за лечение на рака на белия дроб, както и шансовете за преживаемост се определят от типа рак, неговата локализация и големина, засягането или не на лимфни възли. Съществен момент за избора на терапия, е дали има доказателства, за разпространението на рака и в други части на тялото освен белите дробове. Често, на раково болните се прилага комбинирано лечение.

Лечебни схеми за недребноклетъчен рак на белия дроб

Стадий Най-чести варианти
I Хирургия, понякога химиотерапия
II Хирургия, химиотерапия, лъчелечение
III Комбинирана химиотерапия и лъчелечение, само химиотерапия, понякога хирургия, в зависимост от резултатите от други лечения
IV Химиотерапия, таргетна терапия, клинични проучвания
Лечебни схеми за дребноклетъчен рак на белия дроб

Лечебни схеми за дребноклетъчен рак на белия дроб

Стадий Най-чести варианти
I По възможност хирургия, обикновено в комбинация с химиотерапия и лъчелечение
II Комбинирана химиотерапия и лъчелечение
III Комбинирана химиотерапия и лъчелечение, клинични проучвания
IV Химиотерапия, клинични проучвания

В зависимост от това дали се касае за едро – или дребно – клетъчен вариант на рак, терапията може да включва:

  •  Хирургично лечение – по хирургичен път се отстранява част или целия тумор, както и различен обем от околната здрава тъкан. Решението за хирургична намеса зависи от това къде точно се намира тумора и колко близо е до важни органи. Ако бъдете насочени за хирургично лечение, хирургът може да отстрани малко парченце от белия дроб (клиновидна резекция), един лоб (лобектомия) или целия бял дроб (пневмонектомия). Обикновено този тип лечение не се прилага за дребноклетъчен рак на белия дроб, освен ако не е открит в много ранен стадий.
  •  Химиотерапия – представлява използването на различни медикаменти или субстанции, които повлияват способността на раковите клетки да се делят и разрастват. При тази терапия могат да бъдат увредени и здрави клетки, ето защо често се явяват и странични реакции като гадене, повръщане, загуба на апетит, отпадналост, косопад, както и увеличен риск от инфекции. Повечето пациенти понасят сравнително добре химиотерапията, като страничните ефекти се редуцират и контролират задоволително. Химиотерапията като метод е особено полезна в случаите, когато ракът вече се е разпространил извън белия дроб.
  •  Радиотерапия/Лъчелечение – използват се високо енергийни рентгенови лъчи за разрушаване на раковите клетки. Страничните реакции обикновено се появяват при засягане на здравите тъкани около тумора, но обикновено могат да бъдат избегнати. При „външната“ радиотерапия се използва прецизно фокусиране на лъчите върху тумора като се изключват околните тъкани. При „вътрешната“ или брахирадиотерапията се поставя радиоактивен източник директно в туморната маса.
  •  Таргетна (целева) терапия – учените работят върху нов вид лечение на белодробния рак чрез прилагане на медикаменти, въздействащи само върху раковите клетки без да увреждат здравите, нормални клетки на организма. Чрез таргетната терапия се избягват много от страничните действия на химиотерапията. В България вече се прилага този вид лечение на пациенти, които са преценени като подходящи на базата на резултати от изследвания.
  •  Други – лазер- терапията, крио- терапията, електрокаутер- терапията са също методи, които се използват в зависимост от случая.

<< Изследвания и диагностика |  Алтернативна медицина  >>