Ел. поща: office@onkologiabg.com

ул. Дамян Груев 6, София Вижте на картата

ул. Блага вест 3, София Вижте на картата

бул. Президент Линкълн 128 , София Вижте на картата

бул. Васил Априлов 20, Пловдив МБАЛ "Централ Хоспитал"

Рак на белите дробове

Изследвания и диагностика

Ранното откриване на раковото заболяване е от изключително значение за по-нататъшното лечение и съответно преживяемостта. Лекарите използват различни способи за диагностициране рака на белия дроб, включително високо прецизни образни методи, даващи по-добри възможности от рутинните рентгенови снимки.
Всички по-долу изброени диагностични процедури и тестове дават ценна информация за типа и стадия на рака и са определящи за избора на лечение.

 •  Общ преглед – този преглед е много важен за ранно откриване на различни белези на раков процес, като подути/ уголемени лимфни възли в областта на врата например. Той е важен и за добиване на цялостна представа за здравното състояние на пациента. Неизменна част от него е и изследването на гръдния кош. Чрез преслушване със стетоскоп (медицински слушалки) може да се открият промени в дишането и нормалната функция на белия дроб.
 •  Рентгенография на гръден кош и бели дробове – рентгенографията („снимка“ с Ro – лъчи) е двуизмерна (плоска) снимка на белите дробове и дава възможност за откриване на абнормен растеж.
 •  Компютърна Аксиална Томография (КАТ) – КАТ е прецизен образен метод, при който компютър използва множество рентгенови снимки, за получаване цялостен висококачествен образ на различни нива от човешкото тяло.

Други високоспециализирани образни методи са Позитроно-Емисионна Томография (ПЕТ), както и Магнитно-Резонансно Изследване (МРИ)
Цитологични методи:

 •  Изследването на храчка или смив от бронхите под микроскоп за откриване на абнормни или ракови клетки.
 •  Бронхоскопия – това е изследване на белия дроб с помощта на специална оптична система – бронхоскоп. Бронхоскопът е куха, гъвкава тръбичка, която се вкарва през носа или устата в главните въздухоносни пътища на белия дроб. Този метод дава възможност директно да се визуализира туморна маса и да се вземе биопсия (виж по-долу).
 •  Биопсия – представлява вземане и изследване на парченце тъкан от белия дроб. Под микроскоп се виждат евентуални клетъчни изменения.

Биопсичния материал може да се получи по различни начини, в зависимост от разположението на туморната маса:

 •  посредством бронхоскопия
 •  чрез вкарване на тънка игла през гръдния кош в белите дробове
 •  чрез резекция (отстраняване) и изследване на увеличен лимфен възел от врата или друга част от тялото
 •  с използване на малка хирургична манипулация върху белия дроб

Стадии на рака на белия дроб

 •  Стадий I. Ракът е ограничен в дроба и не се е разпространил до лимфните възли. Туморът обикновено е по-малък от 5 см в диаметър.
 •  Стадий II. Туморът е обикновено по-голям от 5 см в диаметър или обхваща съседни структури – гръдна стена диафрагма или плевра. Ракът също може да се е разпространил до съседните лимфни възли.
 •  Стадий III. Туморът може да е станал много голям и да се е разпространил в други органи близо до белите дробове. В този стадий са и случаите на по-малки тумори, които обаче са се разпространили в далечни лимфни възли.
 •  Стадий IV. Ракът се е разпространил извън засегнатия бял дроб до другия бял дроб или други органи.

<< Подготовка за Вашето посещение при лекаря | Лечение и медикаменти >>