Ел. поща: office@onkologiabg.com

ул. Дамян Груев 6, София Вижте на картата

ул. Блага вест 3, София Вижте на картата

бул. Президент Линкълн 128 , София Вижте на картата

бул. Васил Априлов 20, Пловдив МБАЛ "Централ Хоспитал"

Колоректален рак

Изследвания и диагностика

Диагностиката при рак на дебелото черво използва следните методи:

 • Кръвни тестове. Няма кръвен тест, който може да постави диагнозата рак на дебелото черво, но могат добре да ориентират Вашия лекар какво точно предизвиква Вашите симптоми.
 • ректално туширане – чрез него се открива ракът на ректума в 80-90% от случаите. Изследването се извършва в колянно-лакътно положение. Може да се достигнат тумори, намиращи се на 10-12 сm от ануса.
 • иригоскопия – представлява рентгенова снимка, която се прави след бариева клизма.
 • ректороманоскопия – изследване, при което последните 30 см. от дебелото черво се оглеждат със специална камера
 • фиброколоноскопия – добър метод, при който чрез апарат снабден с оптика могат да бъдат огледани всички участъци на червото. Дава възможност за вземане на биопсичен материал за изследване.
 • биопсията представлява вземане на малко парченце подозрителна тъкан, което след това се изследва хистологично. Окончателната диагноза се поставя след извършване на хистологично изследване.
 • КТ (компютърна томография, скенер) – вид рентгеново изследване, което изобразява изследвания орган на тънки срезове и позволява да се наблюдават различни детайли в структурата.
 • Ендоскопска ехография – чрез фиброколоноскопската тръба се прави ултразвуково изследване на дебелочревната стена, като се установява доколко е разпространен туморът в стената на червото и околностите.

Стадиите на развитие на колоноректалния карцином са:

 • Стадий I. Ракът е проникнал през лигавицата (мукоза), но не е преминал стената на червото.
 • Стадий II. Ракът е прорастнал в или през стената, но не се е разпространил до лимфните възли.
 • Стадий III. Ракът е прорастнал в близките лимфни възли, но не е засегнал други органи.
 • Стадий IV. Ракът се е разпространил из тялото, вкл. засяга други органи – например бял или черен дроб.

<< Подготовка за Вашето посещение при лекаря | Лечение и медикаменти >>