Ел. поща: office@onkologiabg.com

ул. Дамян Груев 6, София Вижте на картата

ул. Блага вест 3, София Вижте на картата

бул. Президент Линкълн 128 , София Вижте на картата

бул. Васил Априлов 20, Пловдив МБАЛ "Централ Хоспитал"

Рак на гърдата

Лечение и медикаменти

Вашият лекар ще определи лечението, в зависимост от вида на рака, неговия стадий, дали раковите клетки са чувствителни на хормони, общото Ви състояние или Вашите лични предпочитания. Повечето жени се оперират и след това получават допълнително лечение като химиотерапия, хормонална терапия или лъчелечение.
Има най-различни опции за лечението на рака на гърдата и е възможно да се почувствате затрупани с информация, тъй като трябва да взимате сложни решения за Вашето лечение. Обмислете вариантите за второ мнение, за разговор с жени със същата диагноза, подкрепящи групи към различни пациентски организации.
Хирургично лечение на рака на гърдата
Операциите, които се използват за лечение на рака на гърдата включват:

 • Отстраняване на туморната формация (lumpectomy). По време на тази процедура, която може да бъде наречена още сухраняваща гърдата операция или широка локална ексцизия, хирургът отстранява тумора и малко от околната здрава тъкан. Този вид операция се използва при по-малки тумори , които лесно могат да бъдат отделени от околната тъкан.
 • Отстраняване на цялата гърда (mastectomy). Мастектомията е хирургическа интервенция, в която се отстранява цялата гърда. Тя може да бъде проста, т.е. хирургът отстранява цялата гърда – лобули, канали, мастна тъкан, кожа, включително зърното и ареолата. Може да бъде и радикална мастектомия, т.е. подлежащия гръден мускул също се отстранява заедно с гърдата и околните лимфни възли в подмишницата. Радикалните мастектомии са все по-редки в днешно време. При някои жени е възможно да се направи операция, която съхранява кожата, което спомага да се премине към опции за реконструкция на гърдата.
 • Отстраняване на лимфен възел (сентинелна биопсия на лимфен възел). Ракът на гърдата, който се разпростира в лимфните възли може да се разпространи и в други части на тялото. Вашият лекар ще определи кой лимфен възел в близост до тумора е отговорен за дренажа на раковото образувание. Този възел се отстранява при процедура, която се нарича сентинелна биопсия на лимфен възел и се проверява за ракови клетки. Ако не се открият ракови клетки, вероятността да се намерят такива в някой от останалите възли е малка и не е необходимо да се отстраняват още лимфни възли.
 • Отстраняване на няколко лимфни възела (аксиларна дисекция на лимфни възли). Ако ракови клетки бъдат открити в лимфния възел при сентинелната биосия, хирургът може да отстрани допълнително лимфни възли от подмишницата. Има достатъчно доказателства да считаме, че отстраняването на допълнителни лимфни възли не подобрява преживяемостта в случаите на ранен рак на гърдата, при който е направена операция за отстраняване на тумора, последваща химиотерапия и облъчване на цялата гърда за тумори под 5 см в диаметър и в случаите, в които ракът се е разпространил само до няколко лимфни възли в подмишницата. В тези случаи химиотерапията и лъчелечението след отстраняването на тумора са еднакво ефективни. Този подход избягва сериозните странични ефекти, които се наблюдават след отстраняване на лимфните възли, вкл. хронично оттичане на ръката (lymphedema).

Аксиларна дисекция на лимфните възли все още може да бъде направена ако сентинелната биопсия на лимфен възел съдържа ракови клетки след проведената мастектомия, в случаите на по-големи туморни формации или когато лимфния възел е достатъчно голям, за да бъде опипан по време на физикален преглед. Този подход може да бъде използван в ситуации, когато жената избере да бъде лекувана с частично лъчелечение.
Усложненията в резултат на операция за рак на гърдата зависят от подхода, който е избран. Хирургията носи риск от кървене и инфекция.
Някои жени избират реконструктивна операция след основната хирургическа намеса. Най-добре дискутирайте възможностите и Вашите предпочитания с хирурга. Обмислете добре възможността за корекция от пластичен хирург, което може да стане с изкуствен имплант или реконструкция със собствени тъкани.

Лъчетерапия

Лъчетерапията използва високоенергийни лъчи, като рентгеновите, за да убиват ракови клетки. Лъчетерапията обикновено се провежда със специална апаратура, която насочва лъчите към тялото на пациента (външна лъчетерапия). Тя може да бъде осъществена като се постави радиоактивен материал вътре в тялото (брахитерапия).
Външната лъчетерапия обикновено се използва след отстраняване на бучката при пациентки с ранен стадий на рак на гърдата. Лекуващият лекар може да препоръча лъчетерапия след мастектомия за по-големи тумори. Когато се назначи външна лъчетерапия след негативен резултат при сентинелната биопсия на лимфен възел, са налице доказателства, че рискът да се появят ракови клетки в други лимфни възли значително намалява.
Страничните ефекти на лъчетерапията включват умора, зачервяване, както след слънчево изгаряне на мястото, където е насочен лъча. Тъканта на гърдата може да оттече и се втвърди. Много рядко могат да се появят по-сериозни проблеми, вкл. оток на ръката (лимфедема), счупени ребра, както и увреждане на белите дробове или нервите.

Химиотерапия

Химиотерапията убива раковите клетки с помощта на медикаменти. Ако Вашият рак е с висок риск от разпространение в други части на тялото или нова поява, Вашият лекар може да Ви препоръча химиотерапия, за да намали риска от нова поява на заболяването. Този подход е известен като адювантна системна химиотерапия.
Понякога химиотерапия се прилага преди операцията при пациентки с по-големи тумори на гърдата. Лекарите наричаме този вид лечение неоадювантна химиотерапия. Целта е да се постигне свиване на тумора до размер, който позволява много по-лесно отстраняване по време на операцията. Този подход може да подобри шансовете за оздравяване. Все още продължават изследванията кои пациенти ще имат най-голяма полза от този подход.
Химиотерапията се използва още при жени, чийто рак се е разпространил в други части на тялото. Химиотерапията може да се използва, за да се постигне по-добър контрол над заболяването и се подтиснат симптомите, които са вследствие на рака.
Страничните ефекти на химиотерапията зависят от медикаментите, които са Ви назначени. Обикновено терапията се свързва със загуба на косата, гадене, повръщане, умора и леко увеличен риск от развитие на инфекция.

Хормонална терапия

Хормонална терапия — вероятно по-правилно е да бъде наричана хормоно-блокираща терапия — често се използва за лечение на тумори, чувствителни на хормони. Понякога наричаме тези видове тумори естроген-рецептор позитивни (ER позитивни) и прогестерон рецептор позитивни (PR позитивни).
Хормоналната терапия може да се използва след хирургия или други видове лечение, за да се намали риска от нова поява. Ако ракът вече се е разпространил, хормоналната терапия може да смали тумора и да го контролира.
Различните видове лечение, които могат да се използват в хормоналната терапия включват:

 • Медикаменти, които блокират хормоните да се прикрепят към раковите клетки. Тамоксифен (tamoxifen) е най-често използвания селективен естроген рецептор модулатор (SERM). SERM-и оказват своето въздействие като блокират естрогена да се свърже с естроген рецептора на раковата клетка, като по този начин забавя растежа на туморите и убива туморни клетки. Тамоксифен може да бъде използван както при пре-, така и постменопаузални жени. Възможни странични ефекти включват умора, топли вълни, нощно изпотяване и вагинална сухост. По-значимите рискове включват катаракта, тромбоза, инсулт и рак на матката.
 • Медикаменти, които възпрепятстват организма да произвежда естроген след менопаузата. Група лекарства, които се наричат ароматазни инхибитори, блокират активността на ензима, който превръща андрогенитев естроген. Тези медикаменти са ефективни само при жени в менопауза. Ароматазните инхибитори включват anastrozole, letrozole и exemestane. Страничните ефекти на ароматазните инхибитори включват ставни и мускулни болки, както и повишен риск за остеопороза (изтъняване на костите). Друг медикамент, fulvestrant, директно блокира естрогена, което възпрепятства туморите от усвояване на естрогена, който им е необходим за оцеляване. Fulvestrant се използва основно при постменопаузални жени, за които друга хормоно блокираща терапия е неефективна или които не могат да приемат tamoxifen. Страничните ефекти включват умора, гадене и топли вълни. Fulvestrant се прилага в инжекционна форма веднъж месечно.
 • Хирургично или медикаментозно спиране на производството на хормони в яйчниците. При жени в менопауза операция за отстраняване на яйчниците или медикаменти, които спират тяхното производство могат да бъдат ефективно лечение. Този вид хирургично лечение е известно като профилактична офоректомия или хирургична менопауза.
 • Таргетни терапии
 • Таргетните терапии се осъществяват с медикаменти, които атакуват специфични аномалии в раковите клетки. Те включват различни видове медикаменти.
 • Някои видове рак на гърдата произвеждат големи количества протеин, който се нарича рецептор на човешкия растежен фактор 2 (HER2), който помага на раковите клетки да растат и оцеляват. Има медикаменти, които се насочват специфично към този протеин. Ако клетките на Вашия рак на гърдата произвежда прекалено много HER2, медикаментите могат да блокират протеина и да предизвика смъртта на клетките. Страничните ефекти повлияват сърцето и включват главоболие и кожни обриви.
 • Има медикаменти, които са направени специално да спират сигналите на раковите клетки, които те използват, за да привличат и изграждат нови кръвоносни съдове около тях, които им помагат да растат. Без кръвоносни съдове, които да носят кислород и хранителни вещества до тумора, раковите клетки умират. Възможните странични ефекти включват умора, високо кръвно налягане, рани в устната кухина, главоболие и др.

Таргетните терапии обикновено са много скъпи.

Клинични проучвания

Клиничните проучвания се използват, за да се изпробват нови обещаващи молекули за лечение на рак. Те представляват „последния хит” в лечението на рака, но по дефиниция това са недоказани терапии, които могат да бъдат, но могат и да не се окажат по-добри от използваните в момента. Обсъдете с Вашия лекар дали има подходящо за Вас клинично проучване.
Всички клинични проучвания се регистрират в Изпълнителната Агенция по Лекарства и подлежат на строг, вкл. етичен контрол.
Примери за терапевтични схеми, които се използват в клиничните проучвания:

 • Нови комбинации от съществуващи медикаменти
 • Нови молекули

Нашите изследователи проучват нови начини за комбиниране на съществуващи медикаменти в химиотерапията, хормоналната и таргетните терапии, както и употребата на нови молекули. Като изпробваме нови молекули или комбинации на съществуващи медикаменти, евентуално ще можем да определим дали някои видове рак на гърдата са по-чувствителни на този вид лечение.

<< Изследвания и диагностика |  Алтернативна медицина  >>