Ел. поща: office@onkologiabg.com

ул. Дамян Груев 6, София Вижте на картата

ул. Блага вест 3, София Вижте на картата

бул. Президент Линкълн 128 , София Вижте на картата

бул. Васил Априлов 20, Пловдив МБАЛ "Централ Хоспитал"

Рак на гърдата

Изследвания и диагностика

Диагностициране на рака на гърдата
Изследванията и процедурите, които се използват за диагностициране на рака на гърдата включват:

 • Изследване на гърдите. Вашият лекар ще изследва и двете Ви гърди, ще провери за бучки или други аномалии. Много вероятно е лекарят Ви да провери гърдите Ви в различни позиции-например с вдигнати ръце над главата или настрани.
 • Мамограма. Мамограмата е рентгеново изследване на гърдите. Мамограмите се използват рутинно за скрининг за рак на гърдата. Ако се установи аномалия, лекарят Ви ще назначи и други изследвания.
 • Ултразвуково изследване на гърдите. Ултразвукът използва звукови вълни, за да създаде образ на органите разположени по-дълбоко в нашето тяло. Вашият лекар може да назначи ултразвуково изследване, което ще му помогне да установи дали аномалията не е изпълнена с течност киста или е солидна маса, която може да бъде както доброкачествена, така и злокачествена. Ултразвукът при гърдите може да бъде използван и за насочване на биопсичната игла, за да се вземе материал за изследване от тъканта на откритата солидна маса.
 • Биопсия. Биосията е изследване, при което се взема малка проба от тъканта, за която се съмняваме и се устаноявява дали е злокачествена или не. Пробата се изпраща в лаборатория за изследване. Биопсията също се анализира, за да се определи вида клетки на рака, степента на неговата агресивност (стадий) и дали ракът притежава хормонални рецептори.
 • Ядрено магнитен резонанс (ЯМР). Ядрено-магнитният резонанс е машина, която използва магнит и радио вълни, за да създаде образи на вътрешността на гърдата. Преди изследването ще получите инжекция от специално вещество, което ще спомогне визуализацията – казва се контрастно вещество. ЯМР може да бъде назначен след биопсия, която потвърждава рака, но преди самата операция, за да даде на лекаря представа за разпространението на рака и за да се провери за рак в другата гърда.

Други тестове също могат да бъдат назначавани, в зависимост от Вашия конкретен случай.
Стадиране на рака на гърдата
Веднъж диагностицирал рака, Вашият лекар започва работа по неговото стадиране. Определянето на стадия определя Вашата прогноза и най-добрите варианти на лечение. Изчерпателна информация за стадия на Вашето заболяване може и да не е възможно да бъде събрана преди самата операция.
Изследвания и процедури, които се използват, за да се стадира рака на гърдата, включват:

 • Кръвни изследвания, като пълна кръвна картина
 • Мамограма на другата гърда
 • Рентгенова снимка на гръдния кош
 • Гръден ЯМР
 • Скениране на костите
 • Компютърна томография (скенер)
 • Позитрон-емисионна томография (ПЕТ-скен)

Не всички жени имат нужда от тези тестове и процедури. Вашият лекар ще подбере най-подходящите тестове, в зависимост от конкретните обстоятелства.
Ракът на гърдата се стадира от 0 до IV, като 0 означава много малък и неинвазивен рак. Стадий IV, наричан също и метастатичен рак на гърдата, означава че ракът се е разпространил до други части на тялото.

<< Подготовка за Вашето посещение при лекаря | Лечение и медикаменти >>