Ел. поща: office@onkologiabg.com

ул. Дамян Груев 6, София Вижте на картата

ул. Блага вест 3, София Вижте на картата

бул. Президент Линкълн 128 , София Вижте на картата

бул. Васил Априлов 20, Пловдив МБАЛ "Централ Хоспитал"

Какво представлява ракът?

Ракът е група заболявания, които се характеризират с безконтролен разстеж и
разпространение на изродени клетки на организма. Това безконтролно разпространение
на клетките може да доведе до смърт ако не бъде спряно навреме. Ракът може да бъде
предизвикан както от действието на външни вредни фактори (тютюнев дим, химикали,
инфекциозни агенти, радиация), така и от върешни фактори като например унаследени
мутации, хормони, състояние на имунен дефицит или случайни мутации вследствие
на телесния метаболизъм. Тези фактори могат да действат едновременно или един
след друг, като инициират или промотират процеса на карциногенеза. От момента на
действието на външните фактори до момента, в който развилишт се рак може да бъде
диагностициран често минават 10 години или повече. Ракът се лекува посредством
хирургия, радиотерапия (лъчелечение), химиотерапия, хормонотерапия, биологична
терапия или таргетна терапия.

Какъв процент от жививте днес хора са болни или прекарали рак някога през живота
си?

Според статистическите изчисления 1 на всеки 25 човека е прекарал някога или в
момента е болен от раково заболяване. Една част от тези хора са излекувани, а друга
получава лечение и в момента.
Какъв процент от хората преживяват след това заболяване?
Най- точните статистически данни за последните 40- 50 години се предоставят от
раковите регистри в САЩ. Според тях 5 годишната преживяемост за всички видове
рак диагностициран м/у 1999г. и 2006г. е 68%. Това означава, че повече от 2/3 от
пациентите диагностиицирани с това заболяване биват на парктика излекувани. За
сравнение, за периода 1975- 1977г. тази цифра е 50%. По добрата преживяемост
отразява развитието на диагностичните методи, по ранното откриване и изобретяването
на нови лекарства и методи за лечение. Процентите на преживяемост варират много
според конкретният вид рак и стадия към диагнозата. В колкото по ранен стадий е
диагностицирано раковото заболяване, толкова по- голям е шансът за окончателно
излекуване.

Съществува ли превенция на раковите заболявания?

Всички видове рак, които се дължът на тютюнопушене или прекалена употреба
на алкохол могат да бъдат изцяло превентирани. Например според американската
ракова асоциация през 2011г в САЩ (население от 313 115 000) 171 600 пациента
ще починат вследствие на употребата на цигари поради рак. Съществуват научни
доказателства според които около 1/3 от смъртните случаи дължащи се на рак могат
да бъдат предтвратени единствено благодарение на поддържане на нормално телесно
тегло, адекватна физическа активност и здравословен начин на хранене. Някои
видове рак могат да бъдат предизвикани от инфекцизионни агенти, като например
вируса на хепатит В, човешкия папиломен вирус (HPV), HIV, Helicobаcter pylori и
съответно могат да бъдат превентирани с промяна на начина на живот, ваксинация
или използване на антибиотици. Ракът на кожата е сравнително чест вид рак, който е
свързан с директното излагане на слънчеви лъчи или честото използване на солариум.
Той например може да бъде превентиран с използване на адекватни методи за слънчева
защита.
Съществуват видове рак при които трябва да се прилага редовен скрининг. Такива са
например ракът на маточната шийка, дебелото черво, гърдата, простатната жлеза и
кожата. При някои от тях се наблюдават доброкачествени преканцерозни разраствания,
които ако бъдат наблюдавани и отстранени на време се прекъсва процеса на раково
развитие. Доказано е че скринингът намалява смъртността от рак на гърдата, дебелото
черво и маточната шийка. При добро провеждане на скринонгови програми поне половината от новите случаи на рак могат да бъдат предотвратени.

Как се стадира ракът?

Системата за стадиране на раковите новообразувания отразява степента на
разпространение на болеста към момента на диагнозата. Правилното стадиране
е ключово за определяне на правилното лечение и оценка на прогнозата на всеки
пациент. Стадия на тумора се базира на размера на първичното новобразувание ,
степента на засягане на местните лимфни възли и на това дали ракът се разпространил
по кръвен път в други части на тялото или не. Съществуват различни системи за
стадиране на туморите. Най- широко използваната се нарича TNM.