Ел. поща: office@onkologiabg.com

ул. Дамян Груев 6, София Вижте на картата

ул. Блага вест 3, София Вижте на картата

бул. Президент Линкълн 128 , София Вижте на картата

бул. Васил Априлов 20, Пловдив МБАЛ "Централ Хоспитал"

юни 8

Четвърта годишна научна конференция на Българската Асоциация по Медицинска Онкология с международно участие

Четвърта годишна научна конференция на Българската Асоциация по Медицинска Онкология с международно участие

За първи път извънболничната грижа за пациентите с онкологични заболявания ще бъде представена от Дара Хелп на Четвъртата годишна научна конференция на Българската Асоциация по Медицинска Онкология с международно участие. Тя ще се проведе на 17, 18 и 19 юни в гр. София.
БАМО, с председател проф. Константа Тимчева, въведе преди три години тази практика в България, за да предостави информация на онколозите в страната за най-големите постижения в областта на комплексното лечен…ие и диагностиката на злокачествените тумори.
Сред лекторите са и известни български лекари от Онкологични клиники „Доц.д- р В. Цекова“, учени, работещи в областта на химиотерапията, хирургичното лечение, лъчелечението, патоморфологичната и образна диагностика, епидемиологията и генетиката.
Традиционно научната конференция е посветена на постиженията в диагностиката и лекарственото лечение на солидни злокачествени тумори.

Онкологични клиники

Онкологични клиники "доц. д-р. Валентина Цекова" телефони: 02 488 9990 / 02 488 9998 ул. Дамян Груев 6, София

Няма все още коментари.

Остави коментар

Top