Ел. поща: office@onkologiabg.com

ул. Дамян Груев 6, София Вижте на картата

ул. Блага вест 3, София Вижте на картата

бул. Президент Линкълн 128 , София Вижте на картата

бул. Васил Априлов 20, Пловдив МБАЛ "Централ Хоспитал"

ное 6

Клинични проучвания: как по-добре да разберем нашия лечебен план

Клинични проучвания: как по-добре да разберем нашия лечебен план

Лекарите, които участват в разработването на нови молекули за борба с рака, се наричат изследователи. Те помагат на медицинската наука да се развива, а лечението на пациентите да се подобрява и става все по-успешно. Например, това което сега приемаме за т.нар. „стандартно лечение“ само преди 5-10 години се е считало за „експериментално“. Клиничните проучвания представляват изследователска дейност, която се провежда във водещите здравни заведения и клиники. По време на клиничните проучвания се оценяват нови медикаменти, комбинации от лекарства, комбинации от различни видове лечения и тяхната ефективност се сравнява с популярните за момента видове лечения.

Резултатите от тези клинични проучвания след това се публикуват в най-реномираните медицински списания и се изнасят на световните медицински конгреси.

Това което изследователите търсят е по-ефективно лечение. Съблюдава се и кой вид лечение има по-малко странични ефекти или е най-щадящо за здравите клетки. След години на изследвания и сравнения със стандарта на лечение, новото лечение става новият стандарт.

Лекуващият онколог може да препоръча на свой пациент участие в подобно клинично проучване ако счита, че то може да бъде от полза. Новото лечение може да бъде по-ефективно в лечението на рака, както и в предотвратяването на новата му поява. Може да има по-малко странични ефекти или да е по-удобно за приложение (таблетки вместо венозна инфузия например). Новият протокол на лечение може да означава по-малко курсове лечение или защита на здравите клетки или по-бързо възстановяване. Или пък проучването може да покаже, че стандартното лечение е също толкова добро или по-добро от експерименталното лечение.

Ако някой пациент обмисля участието си в клинично проучване, той ще получи пълната информация от своя лекуващ онколог—видът на проучването, рисковете, ползите, страничните ефекти. По време на проучването ще се правят много повече изследвания—кръвни, образни и др., т.е. внимателно ще се проследи ефекта на лечението върху организма и заболяването. Както лечението, така и изследванията са напълно безплатни за пациента.

Фази на клиничните проучвания

Всяко клинично проучване преминава през няколко фази. Когато се открие нова молекула, изследователите започват с определяне на неговите ползи, ефективност, токсичност и т.н. Ако молекулата е обещаваща и след тестовете на животински видове, започва провеждането на клинични изследвания.

Фаза 1: Включва се много малък брой пациенти. По време на тази фаза се определя как да се предоставя медикамента, колко често, ефективната доза, която предизвиква най-малко странични ефекти.
Фаза 2: Изследванията в тази фаза най-вече засягат безопасността и ефективността за конкретните видове рак.
Фаза 3: Включват се по-голям брой пациенти. Новото лечение се сравнява със стандартното. На случаен принцип пациентите се включват на стандартно или новото лечение.
Фаза 4: Това е фазата, в която се правят наблюдения, след като новото лечение е одобрено за използване. Тя дава повече информация за рисковете, страничните ефекти и коя група пациенти са с най-голяма полза от него.

Ако срещнете непознати думи, потърсете тук. Ако все още не намирате отговор, пишете ни, за да включим и отговора на Вашия въпрос.

Онкологични клиники

Онкологични клиники "доц. д-р. Валентина Цекова" телефони: 02 488 9990 / 02 488 9998 ул. Дамян Груев 6, София

Коментари (2)

Остави коментар
  1. 24.10.2014
    Статията ви е доста полезна и интересна.Гледайки тези коктейли в невероятни чаши ми се иска още сега да пийна един.Добре е всеки един от нас да прецени кои храни му действат добре и кои не чак толкова.Хората, които са се посветили на откриването на молекула, с която всички изследователи да започнат определяне на неговите ползи е велико дело всички ние трябва да сме благодарни на хората,които искат да ни излекуват в даден момент от живота ни.Надявам се в скоро време да се намери лек за коварните болести, а вие продължавайте да ни информирате. Отговор
-->

Остави коментар

Top