Ел. поща: office@onkologiabg.com

ул. Дамян Груев 6, София Вижте на картата

ул. Блага вест 3, София Вижте на картата

бул. Президент Линкълн 128 , София Вижте на картата

бул. Васил Априлов 20, Пловдив МБАЛ "Централ Хоспитал"

сеп 26

Речник на най-често използваните термини

Речник на най-често използваните термини

В отговор на много писма от наши пациенти и техните близки, тук публикуваме обясненията на най-често използваните термини, за които сте ни питали. Ако сме пропуснали нещо, пишете ни, ще го включим.

Генна експресия – процесът, при който унаследяема информация от един ген, като например ДНК секвенция (последователност), се трансформира във функционален генетичен продукт, като протеин или РНК.
Дифузен – разпространен, разпръснат, разсеян.
Ензим – ензимите са молекули които катализират биохимични процеси в клетката. Типичните ензими представляват белтъци или белтъчни комплекси, но съществуват и рибонуклеинови киселини с ензимна функция – т.нар. рибозими.
Интермедиерен – междинен, среден, намиращ се по средата.
in situ хибридизация – вид хибридизация, която използва етикетирани допълващи се ДНК или РНК вериги, за да се локализира специфична ДНК или РНК последователност в част или секция на тъкан (in situ – означава „на място, в първоначалното си местоположение“).
Инфилтрация – проникване на субстанции чрез дифузия или натрупване в тъкан или в клетки, което не е нормално, или е с размери, много по-големи от нормалното.
Инхибитор – вещество, което спира или потиска процес или функция
Карцином – злокачествен тумор, произхождащ от епителната тъкан, който при нарастването си може да навлиза в околните тъкани и да се разпространява и в далечни тъкани и органи на тялото
Лобул – делче, малък лоб
Локален рецидив – нова поява на туморни клетки на същото място след проведено лечение
Лъчетерапия (радиотерапия) – лечение с йонизиращи лъчи. Бива дълбока рентгенова терапия, телегаматерапия, перкутанно лъчелечение и др. Лечебните лъчи проникват в тъканите и при всеки сеанс ликвидират част от заболелите клетки.
Метастаза – разпространяване на туморни клетки по кръвен или лимфен път в отдалечени от първичния тумор тъкани и органи.
Неблагоприятно събитие – поява на локален рецидив, далечна метастаза, втори тумор или смърт, по причина на злокачественото заболяване
Онкоген – ген, който е способен при определени условия да предизвика превръщане на нормални клетки в туморни.
Прицелна (таргетна) терапия – нов вид лекарствено лечение на злокачествените заболявания, при което се атакуват директно само определени структури в туморната клетка („мишени”).
Пролиферация – идва от лат. proliferatio, увеличаване на броя клетки в дадена тъкан чрез тяхното разрастване и размножаване. Може да бъде нормална, физиологична пролиферация или патологична.
Рецептор – структура на клетъчната мембрана, която посредничи при взаимодействието на хормони, антигени, медикаменти и други частици с клетката.
Рецептор на епидермалния растежен фактор (РЕРФ) – Белтък на повърхността на туморните клетки, който е отговорен за деленето на клетките.
Сарком – злокачествен тумор, произхождащ от тъкани с мезенхимен произход – хрущяли, кости, мускули, съдове и др. Различават се: хондросарком, остеосарком, лейомиосарком, рабдомиосарком, фибросарком, миксосарком, ангиосарком и др. Може по кръвен път да се разпространява и в далечни тъкани и органи на тялото
Тумор – буквално значение бучка, оток. Туморите биват злокачествени и доброкачествени. Злокачествените тумори от епителен произход се наричат карциноми, а от мезенхимен произход – саркоми.
Химиотерапия – лечение на злокачествените тумори с лекарства, които се наричат цитостатици. Тези лекарства спират процеса на клетъчно деление и така убиват делящите се клетки. Тъй като химиотерапевтичните лекарства са неспособни да разграничат раковите клетки от бързо растящи нормални, здрави клетки, като тези на косата и ноктите, те също могат да бъдат засегнати. При някои хора това води до проява на нежелани ефекти по време на лечението. Неоадювантна терапия – преди операция, адювантна терапия – след операцията.
Хистология – наука, която изучава биологичните системи на ниво тъкан. За целта тъканите се режат на тънки срези посредством микротом и се изследват с помощта на микроскоп. Може да бъде определена като микроскопична анатомия.
Цитология – клетъчната биология (от гръцки цитос – клетка) е под дял на биологията, занимаващ се с изучаването на клетките като цяло. Клетъчната биология разглежда състава на клетката, функционирането и, както и взаимодействието между клетките и между клетките и околната среда.

Онкологични клиники

Онкологични клиники "доц. д-р. Валентина Цекова" телефони: 02 488 9990 / 02 488 9998 ул. Дамян Груев 6, София

Коментари (19)

Остави коментар
 1. 07.11.2014
  Радвам , се че попаднах на подобен речник.Винаги е от полза да научиш нещо ново.Лично аз бих направила и списък с най често използваните думи и в нея на челно място би стояла думата - кафе.Небрлагоприятно събитие наистина звучи доста неприятно.Дифузен реално често се среща тази дума, дори и се употребява в ежедневието в елементарни и кратки разговори,като някои съм сигурна, че няма да могат да обяснят и какво означава.Блога ви е доста интересен и информативен. Отговор
 • 20 симптома на рак, които жените са склонни да игнорират-summary | Онкология БГ - 03.10.2012

  […] срещнете непознати думи, потърсете тук. Ако все още не намирате отговор, пишете ни, за да […]

 • Доклад от патолога: как по-добре да разберем нашия лечебен план | Онкология БГ - 23.10.2012

  […] срещнете непознати думи, потърсете тук. Ако все още не намирате отговор, пишете ни, за да […]

 • Образни изследвания: как по-добре да разберем нашия лечебен план | Онкология БГ - 25.10.2012

  […] срещнете непознати думи, потърсете тук. Ако все още не намирате отговор, пишете ни, за да […]

 • Въпроси, които могат да бъдат зададени: как по-добре да разберем нашия лечебен план | Онкология БГ - 29.10.2012

  […] срещнете непознати думи, потърсете тук. Ако все още не намирате отговор, пишете ни, за да […]

 • Лечебният план търпи промени: как по-добре да разберем нашия лечебен план | Онкология БГ - 08.11.2012

  […] срещнете непознати думи, потърсете тук. Ако все още не намирате отговор, пишете ни, за да […]

 • Как по-добре да разберем нашия лечебен план: всичко на едно място | Онкология БГ - 13.11.2012

  […] срещнете непознати думи, потърсете тук. Ако все още не намирате отговор, пишете ни, за да […]

 • Как да разчитаме кръвните изследвания | Онкология БГ - 13.11.2012

  […] срещнете непознати думи, потърсете тук. Ако все още не намирате отговор, пишете ни, за да […]

 • Костният мозък–фабриката за кръвни клетки: как да разчитаме кръвните изследвания | Онкология БГ - 16.11.2012

  […] срещнете непознати думи, потърсете тук. Ако все още не намирате отговор, пишете ни, за да […]

 • Второ мнение: как по-добре да разберем нашия лечебен план | Онкология БГ - 16.11.2012

  […] срещнете непознати думи, потърсете тук. Ако все още не намирате отговор, пишете ни, за да […]

 • Бели кръвни клетки: как да разчитаме кръвните изследвания | Онкология БГ - 27.11.2012

  […] срещнете непознати думи, потърсете тук. Ако все още не намирате отговор, пишете ни, за да […]

 • Проба за микробиологично изследване: как да разчитаме кръвните изследвания | Онкология БГ - 18.01.2013

  […] срещнете непознати думи, потърсете тук. Ако все още не намирате отговор, пишете ни, за да […]

 • Какво да правим, когато тромбоцитите са ниски: как да разчитаме кръвните изследвания | Онкология БГ - 11.02.2013

  […] срещнете непознати думи, потърсете тук. Ако все още не намирате отговор, пишете ни, за да […]

 • Плазма: как да разчитаме кръвните изследвания | Онкология БГ - 14.02.2013

  […] срещнете непознати думи, потърсете тук. Ако все още не намирате отговор, пишете ни, за да […]

 • Ензими: как да разчитаме кръвните изследвания | Онкология БГ - 14.02.2013

  […] срещнете непознати думи, потърсете тук. Ако все още не намирате отговор, пишете ни, за да […]

 • Други вещества в плазмата: как да разчитаме кръвните изследвания | Онкология БГ - 14.02.2013

  […] срещнете непознати думи, потърсете тук. Ако все още не намирате отговор, пишете ни, за да […]

 • Щитовиден карцином | Онкология БГ - 15.02.2013

  […] срещнете непознати думи, потърсете тук. Ако все още не намирате отговор, пишете ни, за да […]

 • Митове и факти за рака на кожата | Онкология БГ - 21.06.2013

  […] срещнете непознати думи, потърсете тук. Ако все още не намирате отговор, пишете ни, за да […]

 • -->

  Остави коментар

  Top