Ел. поща: office@onkologiabg.com

ул. Дамян Груев 6, София Вижте на картата

ул. Блага вест 3, София Вижте на картата

бул. Президент Линкълн 128 , София Вижте на картата

бул. Васил Априлов 20, Пловдив МБАЛ "Централ Хоспитал"

мар 29

Химиотерапия

Какво представлява химиотерапията?

Химиотерапията представлява използване на противоракови медикаменти за лечение на ракови заболявания. Тя действа по два начина: спира растежа на тумора и предотвратява разпространението на туморни клетки в останалите части на тялото (метастазиране). Химиотерапията може да се назначи след операция (тогава се нарича адювантна химиотерапия) или преди операция (позната като неоадювантна химиотерапия). В първия случай тя има за цел да намали риска от по-нататъшна прогресия (рецидив или метсастазиране) на тумора, а във втория има за цел да намали размера на тумора, което прави последващата операция по-ефективна.

Как се прилага химиотерапия?

Съществуват много различни видове химиотерапевтични лекарства, които се използват в днешно време. Някои от тях функционират по- добре дадени самостоятелно, други работят по- добре в комбинация. Лекарят може да ви предпише комбинация от химиотерапевтични лекарства, което се нарича химиотерапевтична схема. Съществува малък брой химиотерапевтици, които могат да се вземат като таблетки през устата или да бъдат инжектирани мускулно, или подкожно в мастната тъкан, но голямата част от тях се прилагат венозно през система.
В зависимост от химиотерапевтичната схема медикаментите могат да се приемат вкъщи или в болница.

Кога се прилага химиотерапия?

Химиотерапията обикновенно започва 4 до 12 седмици след операция. По принцип в днешно време се прилага на 21- или 28- дневен цикъл. Лекарствата се дават седмично или през 3 седмици, като се оставя време на организма да се възстанови от ефектите на химиотерапията. Дължината на цикъла и честотата на вливанията зависят от вида на използвания медикамент. Общият брой курсове, който се назначава е различен, но обикновенно са 6 или 8.

Видове химиотерапевтични лекарства.

Всяко химиотерапевтично лекарство принадлежи към отделен клас медикаменти. Всеки клас упражнява различен ефект върху раковите клетки. Именно поради това различни противоракови лекарства се използват в комбинации по между си. Основните класове химиотерапевтични медикаменти са описани по долу:

Клас медикаменти Механизъм на действие Представители
Алкилиращи агенти Разрушават генетичния материал в клетките, който контролира туморния растеж Циклофосфамид (Ендоксан, Цитоксан)
Антиметаболити Пречат на клетъчното делене Метотрексат, 5-Флуороурацил (5ФУ)
Антимикротубулни агенти Подтискат клетъчното делене Паклитаксел (Таксол), Доцетаксел (Таксотер), Винорелбин (Навелбин)
Противотуморни антибиотици Унищожават генетичния материал на туморните клетки Епирубицин (Фарморубицин)

 

Факти, които да се имат в предвид

Много хора се страхуват от химиотерапията поради тежките и странични ефекти и уврежданията, които упражнява върху тялото. Въпреки че химиотерапията има своите странични ефекти, тя най-често представлява успешно лечение. Химиотерапията намалява риска от това ракът да се върне след операция. От днес лекарите знаят много повече за химиотерапията и нейното действие отколкото преди. Дозите, които се използват са по точни и съществуват множество различни лекарства, които намаляват страничните ефекти.
Все пак по време на химиотерапия трябва да се подготвите за някои промени в ежедневието си. В почти всички случаи пациентите успяват да съчетаят служебните си задължения с прилагането на химиотерапия. При някои хора обаче може да се яви обща отпадналост и те да се чустват прекалено изморени, за да вършат нормалната си дейност. Ако това се случи с Вас- всичко е наред потърсете подкрепа в приятелите и семейството си. Веднъж след като химиотерапията приключи, ще се почуствате много по- добре. До тогава Вашият лекар може да Ви даде някои предложения за това как да се справите с най- тежките странични ефекти.

Коментари (14)

Остави коментар
 1. 05.02.2013
  pri tumor vav babreka ima li efekt himioterapiata?, Отговор
 • | Онкология БГ - 01.10.2012

  […] гърдата. Подлага се на хирургическа операция, лъче- и химиотерапия. Отлага всички свои концерти и участия. След […]

 • 9 МИТА за онкологичните заболявания | Онкология БГ - 03.10.2012

  […] Въпреки, че химиотерапията и лъчетерапията могат да имат неприятни странични […]

 • Какво трябва да се предприеме, когато червените кръвни клетки са малко: как да разчитаме кръвните изследвания | Онкология БГ - 26.11.2012

  […] изследвания Много от нашите пациенти преминават през химиотерапията без да се отчита понижен брой червени кръвни клетки […]

 • Тромбоцити: как да разчитаме кръвните изследвания | Онкология БГ - 18.01.2013

  […] около 10 дни в нашето кръвообращение. Някои видове химиотерапия водят до забавяне на производството на тромбоцити, […]

 • Електролити: как да разчитаме кръвните изследвания | Онкология БГ - 14.02.2013

  […] което е нужно и останалото ще изхвърлят от организма. Химиотерапевтичното лечение може временно да окаже влияние на възможностите на […]

 • Депресията при пациентите страдащи от рак | Онкология БГ - 05.09.2013

  […] защото лечението на рак, включващо медикаменти за химиотерапия, лъчетерапия и хирургична намеса, могат да […]

 • Как да контролираме гаденето и повръщането при химиотерапия | Онкология БГ - 25.11.2013

  […] и повръщането са странични ефекти на някои видове химиотерапия, но много може да бъде направено, за да се предотвратят […]

 • Разчитане на кръвни изследвания | Dara Help - 14.05.2015

  […] има инфекция, костният мозък произвежда левкоцити.Химиотерапията не засяга кръвните клетки, които циркулират в тялото […]

 • 9 МИТА за онкологичните заболявания | Dara Help - 14.05.2015

  […] Въпреки, че химиотерапията и лъчетерапията могат да имат неприятни странични […]

 • Депресията при пациентите страдащи от рак | Dara Help - 14.05.2015

  […] защото  лечението на рак,  включващо медикаменти за химиотерапия, лъчетерапия и хирургична намеса, могат да […]

 • Как да контролираме гаденето и повръщането при химиотерапия | Dara Help - 14.05.2015

  […] и повръщането са странични ефекти на някои видове химиотерапия, но много може да бъде направено, за да се предотвратят […]

 • -->

  Остави коментар

  Top