Ел. поща: office@onkologiabg.com

ул. Дамян Груев 6, София Вижте на картата

ул. Блага вест 3, София Вижте на картата

бул. Президент Линкълн 128 , София Вижте на картата

бул. Васил Априлов 20, Пловдив МБАЛ "Централ Хоспитал"

Мисия

Група от свободни професионалисти, носители на нов морал в медицината. Целта ни е да променим отношението към онкологично болните в България, като едновременно с това им предоставяме по-качествена грижа, на базата на висок професионализъм.

Визия

Създаване на разпознаваем експертен център, привличащ и създаващ висококвалифицирани професионалисти.

Изграждане на мотивиран екип от професионалисти, действащи в добра работна среда и с високо ниво на екипност.

Пътят към успеха е да се отнасяме с уважение помежду си и с уважение и съпричастност към пациентите и техните близки. Стремим се да осигуряваме комплексна и подкрепяща грижа.

Поддържаме и развиваме добро взаимодействие с външни партньори и институции.

Ценности

Коректност – казваме, каквото мислим и правим, каквото казваме.

Ангажираност – опитваме се да свършим работата си максимално добре.

Уважение – отнасяме се към другите така, както искаме да се отнасят към нас.

Сътрудничество – предлагаме и търсим помощ, споделяме знание и информация.

Стремеж към усъвършенстване – имаме критичност към собствените си способности и се стремим да ги развиваме.