Ел. поща: office@onkologiabg.com

ул. Дамян Груев 6, София Вижте на картата

ул. Блага вест 3, София Вижте на картата

бул. Президент Линкълн 128 , София Вижте на картата

бул. Васил Априлов 20, Пловдив МБАЛ "Централ Хоспитал"

Валентина Цекова

 

Прекрасен специалист с опит в клинични проучвания – Главен изследовател на над 50 клинични проучвания от 1994 г., и над 50 научни публикации.

Д-р Цекова завършва висшето си Образование в Медицински факултет, София през 1975 година. Трудовия и стаж преминава последователно като:

 •  ординатор във Вътрешно отделение, Районна болница, гр. Гоце Делчев, 1975 – 1976,
 •  редовен аспирант, Лаборатория по канцерогенеза, Национален онкологичен център, 1977 – 1980,
 •  придобиване научна степен к.м.н., 1982,
 •  научен сътрудник ІІ ст., Клиника по химиотерапия, Национален онкологичен център, 1981- 1986,
 •  специалност по Вътрешни болести, 1986,
 •  научен сътрудник І степен, Клиника по химиотерапия, Национален онкологичен център, 1986 – 1991,
 •  завеждащ Клиника по химиотерапия, Университетска болница “Царица Йоанна”, 1992 – 1999,
 •  старши научен сътрудник, ІІ ст., 1995,
 •  завеждащ Отделение по химиотерапия, Клиника по лъчетерапия и химиотерапия, МБАЛ “Царица Йоанна”, 1999 – 2002,
 •  специалност по онкология, 2002,
 •  началник Клиника по онкотерапия към МБАЛ “Царица Йоанна” от 2003 година

С отлична преподавателска дейност и многобройни лекции за специализанти по вътрешни болести и обща медицина, тя членуваше в редица професионални организации, като:

 •  Републиканското онкологично научно дружество,
 •  Балканския съюз по онкология,
 •  Европейската асоциация за изследване на рака,
 •  Европейската асоциация по химиотерапия,
 •  Централноевропейската кооперативна онкологична група – член на Научния комитет,
 •  Централно и източноевропейската онкологична група – член на Научния комитет,
 •  Европейската организация за изследване и лечение на рака – член на групите за рак на белия дроб и рак на млечната жлеза,
 •  Американската асоциация по клинична онкология,
 •  Световната група на изследователите на рака